Vanwaar kom je en waar ga je naartoe?

Denk je soms wel eens: waar ga ik nu eigenlijk naartoe in dit leven? Of liever, waar moet ik naartoe? Omdat je voelt dat je op het verkeerde pad zit, als was je gecast in de verkeerde rol.

Oosterse religies hanteren hier het begrip ‘karma’. Karma is het geheel aan goede en slechte daden en gedachten tijdens een aards bestaan. Dat geheel neem je mee naar een volgend leven. Daarin krijg je de kans om je karma in evenwicht te brengen. En dat is nooit eenvoudig. Omdat je voelt hoe onverklaarbare neigingen en patronen de opbouw van nieuwe, constructieve houdingen en gedragingen in dit leven in de weg staan. Die taaie neigingen zouden wel eens resten kunnen zijn uit een vorig leven en raken vaak moeilijk omgebogen of uitgeroeid. Je zal dus strijd moeten leveren met jezelf vooraleer je de nieuwe weg, dus de weg van je actuele bestemming en groei, kan inslaan.
Misschien zal deze uitleg bepaalde onverklaarbare impulsen en blokkades een beetje duidelijker maken. Heb vooral geduld tijdens dit proces. En je zal merken dat hoe meer je de aangeduide weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn. De Krijger


Het karma van DE KRIJGER is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

08-12-1911 en 26-05-1913
08-07-1930 en 06-01-1932
27-01-1949 en 26-07-1950
20-08-1967 en 19-04-1969
26-04-1986 en 03-12-1987
Het karma dat jij meedraagt, is eerder licht. In je vorige leven gebruikte je flexibiliteit, charme en verleidingskunst. De liefde ging voor het werk of beter gezegd: voor zowat alles. Verder stak je veel energie in de band met je familie, vrienden, collega’s en kennissen. Sociale acceptatie en sociale aanpassing waren belangrijk voor jou. Vorm primeerde op inhoud. Je hield van schoonheid in al haar facetten en ook van rust en harmonie. Een zekere oppervlakkigheid was jou niet vreemd. Je meed ruzies en confrontaties en toonde je zwak in het nemen van beslissingen. Je nam immers liefst een afwachtende houding aan.
In dit leven krijg je de kans om de balans te maken. Denk dus niet meer aan de indruk die je op anderen maakt. Denk eindelijk eens gewoon aan jezelf en laat je welzijn niet meer afhangen van hen waar je om geeft. Kies voor jezelf. Neem de leiding, breng je eigen ideeën naar buiten en druk ze door. Ga bewust voor doelgerichte actie. En ja, dat zal moed en strijd vergen. Gebruik hierbij de juiste wapens zoals onafhankelijkheid, ambitie en vechtlust. Stap in de arena en meet je met anderen. Ga en overwin. Je kan het. Zeker weten! Hoe meer je de aangegeven weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn. De Innerlijke Vrede


Het karma van DE INNERLIJKE VREDE is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

29-12-1928 en 07-07-1930
04-08-1947 en 26-01-1949
20-02-1966 en 19-08-1967
12-09-1984 en 25-04-1986
Je vorige incarnatie was zwaar en complex. Je vocht verbeten om emotioneel en/of psychisch, overeind te blijven en gaf daarbij blijk van uitzonderlijke moed, kracht en uithoudingsvermogen. Je werd gemanipuleerd en kreeg onvoldoende tijd en ruimte om uit te zoeken wat je zelf wou. Anderen dachten en beslisten zelfs voor jou. Uiteraard in hun voordeel. Jij ontwikkelde daardoor fijne antennes waardoor je anderen emotioneel scande op verborgen motieven en agenda’s. Je was onrustig en gekweld, strevend naar emotionele zekerheid. Ook diende je te kiezen tussen zonden begaan en je geweten volgen, tussen verdorvenheid en zuiverheid.
Huidige opdracht: Je kan er nu voor kiezen om van geweld naar vrede te gaan, van onrust naar rust, van excessen naar matigheid en zuiverheid. En ja, je zal nog vaak voelen hoe de zwaarte, de strijd en de grote angsten uit je vorige incarnatie opnieuw naar boven komen. Laat los, want dit is oud zeer. Je deed wat je moest doen of je deed gewoon wat je dacht te moeten doen. Punt. Nu is het tijd om te streven naar materiële zekerheid, naar het tastbare. Ontspan je en vooral: geniet van het leven. Genees je diepe innerlijke pijn via vriendschap, fortuinlijke ontmoetingen en vooral via de liefde. Hoe meer je deze weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn. De Overdracht


Het karma van DE OVERDRACHT is nu actief in jou als je geboren bent tussen:

17-04-1927 en 28-12-1928
04-12-1945 en 03-08-1947
26-08-1964 en 19-02-1966
17-03-1983 en 11-09-1984
Mooi karma draag jij mee, want je slaagde in de wereld op eigen kracht, aangedikt met dat onontbeerlijk tikkeltje geluk dat jou zomaar in de schoot viel. Maar je predikte je vaste overtuigingen en liet geen ruimte voor de mening van anderen. Zo vol was je van jezelf. Op die manier verwierf je naam en faam en legde jij gewicht in de schaal. Als financier, leraar, wereldreiziger, politicus, filosoof of originele denker. Je drukte dus mee je stempel op de toenmalige samenleving. Wat jou charisma bezorgde en je bovendien maatschappelijk aanzien en financieel plus materieel comfort opleverde.
Nu vraagt het leven je om al die, grotendeels positieve, energie bewust over te dragen op anderen. Focus dus niet langer op jezelf, maar maak doelgericht contact met anderen. Draag je constructieve visie verder de wereld in. Plant vruchtbare zaadjes in de harten en hoofden van mensen. Dat zal hen gelukkig maken, hoop geven en verder helpen. Hoe je dat aanpakt? Opties genoeg, maar geef je kennis bij voorkeur door op een creatieve, aantrekkelijke manier. Spreek, schrijf, zing, dans en verkondig. Als schrijver, journalist of artiest. Maar evengoed als bezielde leerkracht, opvoeder of ouder. Hoe meer je deze weg bewandelt, hoe groter je innerlijke voldoening zal zijn.

Dit artikel gaat verder op de volgende pagina